دوربین و سنسور های پارک خودرو

۳ دوربین

۳ دوربین در خودرو   در برخی از خودروهای لوکس برای ایجاد فضای امن و راحت برای پارک خودرو علاوه ...

دوربین ۳۶۰ درجه

دوربین ۳۶۰ درجه   دوربین ۳۶۰ درجه با قابلیت دید کلی از دور تا دور خودرو به راننده امکان پارک ...

دوربین عقب و جلو

دوربین عقب و جلو   دوربین عقب و جلو با قابلیت پخش تصویر عقب و جلو خودرو برای راننده پارک ...

دوربین عقب

دوربین عقب   دوربین عقب با قابلیت پخش تصویر عقب خودرو برای راننده پارک خودرو را بسیار آسان تر می ...