دکمه های فعال سازی خودرو

دکمه کامفورت اسپرت

دکمه کامفورت اسپرت   شرکت های اتومبیل سازی در خودروهای روز خود سعی می کنند با افزودن سیستم Comfort Sport ...

دکمه TRC (کنترل لغزندگی تویوتا)

دکمه TRC (کنترل لغزندگی تویوتا)   این سیستم مخفف Traction Control بوده و اختصاصی اتومبیل های کمپانی تویوتاست. افراد با ...

دکمه Drive Mode هیوندای

دکمه Drive Mode هیوندای   دکمه Drive Mode Hyundai (حالت رانندگی هیوندای) همانطور که مشخص است سیستمی برای تغییرحالت رانندگی در خودروهای ...

دکمه استارتر

دکمه استارتر   این آپشن قابلیت روشن و خاموش کردن خودرو توسط دکمه بدون استفاده از سوئیچ به راننده می دهد. ...