سقف خودرو

سقف سانروف

سقف سانروف   سقف سانروف یکی از آپشن های استاندارد برای خودروهای لوکس می باشد. سقف سانروف با جنس شیشه ...

سقف کروک

سقف کروک سقف کروک به خودرو هایی تعلق می گیرد که سقف آن قابلیت باز و بسته شدن دارد. سقف ...
سقف پاناروما

سقف پاناروما

سقف پاناروما   سقف پاناروما طوری طراحی شده که از جلو سقف تا انتهای سقف خودرو به صورت شیشه ای ...