سیستم درب خودرو

کیلس درب، وکیوم درب، درب صندوق و …

درب صندوق عقب برقى

درب صندوق عقب برقى   باز و بسته کردن درب صندوق عقب توسط دکمه روی درب صندوق عقب به صورت ...

درب صندوق عقب پَران

درب صندوق عقب پَران   در مواقعی که امکان باز کردن درب صندوق با دست یا سوئیچ به علل مختلف یا ...

وکیوم درب (مکش درب)

وکیوم درب (مکش درب)   وکیوم درب (مکش درب) عموماً روی خودروهای لوکس عرضه می شود. این سیستم با کمک یک ...

کیلس درب (بدون سوئیچ)

کیلس درب (بدون سوئیچ)   امروزه در برخی خودروها از سیستم پیشرفته ای به نام سیستم کیلس (بدون سوئیچ) یا ...