سیستم صندلی خودرو

صندلی نیمه برقی خودرو

صندلی نیمه برقی خودرو   صندلی نیمه برقی بر خلاف صندلی برقی در برخی خودروها فقط قابلیت تنظیم قسمت تکیه گاه ...

ماساژور صندلی خودرو

ماساژور صندلی خودرو   ماساژور خودرو قابلیت ماساژ در حالت پارک و در حالت رانندگی به راننده می دهد، این آپشن ...

حافظه صندلی خودرو

حافظه صندلی خودرو   حافظه صندلی قابلیت ثبت حالت کلی صندلی به اندازه ۳ نفر را دارد تا در زمان ...

گرمکن صندلی خودرو

گرمکن صندلی خودرو   آپشن گرمکن صندلی گرم کردن صندلی با قابلیت کم و زیاد کردن درجه حرارت دارد در ...