طراحی داخل خودرو

طراحی چوب یات

طراحی چوب یات   چوب یات yacht (به معنای کشتی خصوصی لوکس) یا آکاژو به دو دسته آمریکایی و آفریقایی ...

طراحی چوب

طراحی چوب   به جهت هرچه بیشتر زیبا و لوکس بودن فضای داخل خودرو در طراحی داخل از جنس چوب هایی ...

طراحی آلومینیوم

طراحی آلومینیوم   در برخی خودروها از طراحی آلومینیوم در داخل اتاق استفاده میشود. طراحی داخل آلومینیوم بیشتر در لاین ...

داشبورد چرم

داشبورد چرم   داشبورد چرم در خودروهای وارداتی یک آپشن لوکس به حساب می آید. استفاده از داشبورد چرم جلوه ای ...